KÄYTTÖEHDOT

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan www.nissan.fi-sivuston (”Sivusto”) käyttöön, sekä niiden Nissan Nordic Europe Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sivustojen käyttöön, joihin on linkkejä tältä sivustolta (”Alasivustot”). Alasivustojen käyttöä koskevat kunkin alasivuston käyttöehdot. Alasivustojen käyttöehdot pätevät ja ovat voimassa niiltä osin kuin ne eroavat tämän sivuston käyttöehdoista.

Tekijänoikeudet ja käyttörajoitukset

Kaikki tämän Sivuston tai Alasivustojen materiaali, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut tämän aineiston immateriaalioikeudet ovat Nissanin tai aineiston omistajien omaisuutta. Poislukien lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, tämän sivuston tai sen alasivustojen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, lainata, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman Nissanin tai aineiston omistajan lupaa. Nissan pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muokata näitä Käyttöehtoja tai tämän Sivuston tai sen Alasivustojen sisältöä ilman eri ilmoitusta.

Palaa alkuun

Vastuunvapauslauseke

Kaikki tämän Sivuston ja Alasivustojen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuuta esimerkiksi kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta. Nissan ei takaa, että sivustojen kaikki sisältö on virheetöntä tai täysin ajan tasalla.
Osa Sivustoilla julkaistavista tuotteista, varusteista tai palveluista voi olla saatavissa vain tietyissä maissa tai vain lisäkustannuksin. Koska tämä Sivuosto on tarkoitettu tiedottamiseen, ennen tilausta tulee varmistaa tuotteen ja / tai varusteen teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot ja / tai tuotteen, varusteen tai palvelun toimittamista koskevat tiedot sekä hintatiedot jälleenmyyjältä. Nissan varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteiden malleja, värejä, materiaaleja ja / tai hintoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Palaa alkuun

Linkit muille internet- ja extranetsivuille

Tätä Sivustoa ja sen Alasivustoja lukuun ottamatta Nissan ei valvo tai ylläpidä sellaisten sivustojen sisältöä, joihin on linkki tältä Sivustolta tai sen Alasivustoilta (”Linkkisivut”). Nissan ei suosittele viittauksia Linkkisivuihin tai tiettyyn kolmannen osapuolen tuotteeseen tai palveluun tällä Sivustolla, sen Alasivustolla tai Linkkisivustolla. Nissan ei ole vastuussa Linkkisivustojen toimivuudesta tai niiden käytöstä.

Palaa alkuun

Vastuunrajoitukset

Nissan ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, ansiotulojen menetyksistä tai tietojen menettämisestä) jotka johtuvat tämän Sivuston, Alasivustojen tai Linkkisivustojen käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi etukäteen ilmoitettu.

Palaa alkuun

Käyttäjän toimittama sisältö

Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta sisältöä (”Käyttäjän toimittama sisältö”) pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Täten Nissan ei ole ”Käyttäjän toimittaman sisällön” suhteen mitään velvoitteita tai sitoumuksia.

Palaa alkuun

Linkittäminen www.nissan.fi-sivustoon

Käyttäjällä on oikeus linkittää käyttäjiä tähän Sivustoon muilta sivustoilta seuraavia linkittämisohjeita noudattaen: sivustosi ei saa herjata tai vahingoittaa Nissania tai sisältää asiatonta materiaalia; Nissanille kuuluvan aineiston ympärille ei saa tehdä kehyksiä tai muilla keinoin luoda vaikutelmaa, ettei aineisto ole Nissanin omaisuutta; nimeämme on käytettävä oikein. Linkittämisoikeus poistuu automaattisesti, ellei näiden Käyttöehtojen tai Alasivustojen voimassa olevien käyttöehtojen sääntöjä noudateta. Linkittämisoikeuden poistuttua kaikki linkit on poistettava.
Käyttäjällä on oikeus tehdä linkki suoraan Sivuston muille sivuille, jolloin on kuitenkin otettava huomioon, että Sivuston tietyillä sivuilla tai aineistolla voi olla omat käyttöehdot, joita on tällöin noudatettava.

Palaa alkuun

Käytön tilastointi

Käyttäjistä voidaan kerätä tilastotietoa joiden avulla voidaan kehittää sivustoa jatkossa. Tilastotiedon keräystä varten käyttäjän koneelle asennetaan kaksi selain-evästettä toinen pitkäaikaista ja toinen istuntokohtaista tiedonkeruuta varten. Kerätystä tilastotiedosta ei voida suoraan tunnistaa käyttäjää. Käyttäjästä ja sivuston käytöstä kerätään mm. seuraavat tiedot: ip-osoite, selainversio, näytön resoluutio ja ladattu sivu.

Palaa alkuun

Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nissan Nordic Europe Oy (jäljempänä “Nissan”)
y-tunnus 1968805-2
PL 45
02151 Espoo
Finland

joka toimii rekisterinpitäjänä myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

2. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin. Tarkastuspyyntö, kielto käyttää tai luovuttaa tietoja tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella:

Nissan Nordic Europe Oy
Customer Service
PL 45
02151 Espoo
Finland
Tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Nissanin asiakassuhteiden hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakaskirjeiden ja tiedotteiden sekä mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen sekä asiakkaan todentaminen asiakastietojen perusteella Nissanin viestimien ja palvelujen kautta henkilötietolain mukaisesti ja luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta ja / tai asiakassuhteen perusteella. Rekisteri sisältää Nissanin ja sen jälleenmyyntiverkoston yhteisiä asiakastietoja. Tiedot ovat vain Nissanin ja sen jälleenmyyntiverkoston käytettävissä siten, että jälleenmyyjä, jolla ei ole suoraa asiakassuhdetta rekisterissä olevaan asiakkaaseen, ei saa asiakastietoja haltuunsa.

5. REKISTERIN NIMI

Nissan Nordic Europe Oy:n asiakastietokanta.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
     - asiakkaan sukunimi ja etunimi
     - yritysasiakkaan nimi ja y-tunnus
     - asiakasnumero
     - katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
     - kiinteä puhelinnumero
     - matkapuhelinnumero
     - telefaxnumero
     - sähköpostiosoite
     - lupatiedot ja asiakkaan ilmoittamat kiellot

6a. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään tietosuojalainsäädännön nojalla ja rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Henkilötietoja voidaan päivittää myös väestötietojärjestelmästä (ja muista asianmukaisista rekistereistä) saatavilla tiedoilla.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Nissan ei luovuta eikä siirrä suoramarkkinointia varten asiakasrekisteritietoja yhteisönsä ulkopuolisille tahoille tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn kirjallista suostumusta.

8. REKISTERIEN SISÄINEN KÄYTTÖ

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne ovat suojattuina ulkopuoliselta käytöltä. Tietokantajärjestelmään pääsee vain määritellyillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9. REKISTERIEN YHDISTÄMINEN

Nissan Nordic Europe Oy:n asiakastietokanta on mahdollista yhdistää Nissan Nordic Europe Oy:n ajoneuvotietokantaan sekä tapahtumatietokantaan.

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisterissä olevalle asiakkaalle ilmoitetaan rekisteristä siinä vaiheessa kun tietoja käytetään, jos tieto on saatu muualta kuin asiakkaalta suoraan. Muutoin asiakasta informoidaan tiedon keräämisen yhteydessä.

Palaa alkuun

Thismoment Evästeiden käyttö

Tässä kerrotaan Thismoment Distributed Engagement Channel ("DEC") -palvelun toiminnassa käytettävistä evästeistä.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka vierailemasi verkkosivut saattavat asentaa selaimeesi tai tietokoneellesi, tablettitietokoneellesi tai puhelimeesi. Evästeitä käytetään usein, koska niiden avulla verkkosivustot toimivat tehokkaammin. Evästeiden avulla verkkosivustojen omistajat myös keräävät tietoja.
Käy lukemassa Thismomentin kattava DEC-yksityisyyden suoja, ja näet kuinka Thismoment käyttää DEC:in kautta keräämäänsä tietoa.

Thismomentin asentamat evästeet
Verkkoanalyysi-evästeet

Thismomentin verkkoanalyysitarjoaja on Google Analytics. Teemme ajoittain yhteistyötä myös Omnituren sekä muiden verkkoanalyysitarjoajien kanssa. Verkkoanalyysi-evästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, kuinka usein sivuilla kävijät käyttävät sivustoamme. Evästeet keräävät tietoa anonyymisti, mukaan lukien verkkosivuston kävijämäärä, miltä verkkosivuilta kävijät ovat sivustollemme siirtyneet sekä kävijöiden vierailemat muut sivustot.
Paina tästä lukeaksesi Google Analyticsin yksityisyyden suojan 
Paina tästä lukeaksesi Omnituren yksityisyyden suojan

Thismoment-sivuston sallittu eväste
Evästettä käytetään merkitsemään onko käyttäjä sallinut DEC:n evästeet. Eväste toimii anonyymisti, eikä se sisällä tunnisteita.

Thismoment istuntokohtainen eväste
Eväste helpottaa verkkosivun toimintaa, sen avulla käyttäjä esimerkiksi navigoi DEC:n sivuilla. Eväste toimii anonyymisti ja vanhenee käyttäjän lopetettua istunnon (esim. kun käyttäjä sulkee selaimen).

Kolmansien osapuolten evästeet
DEC:iin kuuluu monien sosiaalisten verkostojen ominaisuuksia. Ominaisuuksiin kuuluu joskus kirjoitusta tai muita elementtejä, jotka pystyvät lukemaan tai joskus myös asettamaan evästeitä sosiaalisista verkostoista. Vaikka Thismoment ei pysty pääsemään käsiksi eikä hallitsemaan näitä evästeitä eikä evästeiden kautta kerättyä tietoa, koska olemme DEC:in operaattori, meidän tulee tuoda ilmi ja antaa hyväksyntämme näille elementeille.

Facebook
Seuraavat Facebook-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne saattavat lukea tai asettaa Facbook-evästeitä:
Facebookin Tykkää-painike (käyttäjä voi tykätä kohteesta Facebookissa)
Facebook Yhdistä (käyttäjä voi kirjautua Facebook-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)
Facebook Julkaise (käyttäjä voi julkaista kohteen Facebookissa)
Facebook Sosiaalinen tilasto (DEC voi ottaa Facebookista elementtejä DEC:iin, kuten käyttäjien profiilikuvia, julkisia Facebook-päivityksiä
Paina tästä lukeaksesi Facebookin yksityisyyden suojan
Paina tästä saadaksesi lisätietoja Facebookin evästeistä

YouTube ja Google
Seuraavat YouTube- tai Google-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne voivat lukea tai asettaa YouTube- tai Google-evästeitä:
YouTube-videosoitin (sallii YouTube-videoiden katselun DEC:issä)
YouTube-tilin kirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua YouTube-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)
Google+1-painike (käyttäjä voi merkitä kohteen Google+ -tiliinsä)
Googlen sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Google-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)
Paina tästä lukeaksesi Googlen yksityisyyden suojan (samaa sovelletaan myös YouTubeen)

Twitter
Seuraavat Twitter-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne voivat lukea tai asettaa Twitter-evästeitä:
Twitterin sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Twitter-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)

Twitter-julkaisu
Paina tästä lukeaksesi Twitterin yksityisyyden suojan

Flickr
Seuraavat Flickr-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne voivat lukea tai asettaa Flickr-evästeitä:
Flickr-sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Flickr-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)
Paina tästä lukeaksesi Flickrin yksityisyyden suojan

Instagram
Seuraavat Instagram-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne voivat lukea tai asettaa Instagram-evästeitä:
Instagram-sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Instagram-tiliinsä ja olla vuorovaikutuksessa DEC:in kanssa tilin kautta)
Paina tästä lukeaksesi Instagramin yksityisyyden suojan

Pinterest
Seuraavat Pinterest-ominaisuudet saattavat kuulua DEC:iin, ja ne voivat lukea tai asettaa Pinterest-evästeitä:
Pin-It-painike (käyttäjä voi merkitä kohteen Pinterest-sivuilleen)
Paina tästä lukeaksesi Pinterestin yksityisyyden suoja

Palaa alkuun

Evästeet

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot, joilla käyt, asettavat tietokoneesi tai matkapuhelimesi selaimeen. Evästeitä käytetään yleisesti verkkosivustojen toiminnan mahdollistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, sekä myös tiettyjen tietojen toimittamiseksi verkkosivustojen omistajille. Evästeemme saattavat sisältää tietoja verkkomieltymyksistäsi, ja niiden avulla voimme räätälöidä verkkosivustomme sinua kiinnostavaksi.

Kuinka evästeiden käytön voi sallia tai kieltää?

Käyttäjät voivat määrittää laitteensa sallimaan kaikki evästeet, ilmoittamaan, kun eväste asetetaan, tai kieltämään kaikki evästeet. Viimeinen edellä mainituista vaihtoehdoista tarkoittaa, että tiettyjä yksilöityjä palveluita ei voida tarjota kyseiselle käyttäjälle, ja siitä johtuen käyttäjä ei ehkä saa kaikkea hyötyä verkkosivustojemme kaikista ominaisuuksista.

Jos haluat kieltää kaikki evästeet tai vain tietyt evästeet, voit muuttaa selaimesi asetuksia sen mukaisesti. Jokainen selain on kuitenkin erilainen, joten tarkista selaimesi ”Ohje”-valikosta, kuinka voit muuttaa omia evästeasetuksiasi.

Kuinka käytämme evästeitä?
Evästeiden antamat tiedot voivat auttaa meitä analysoimaan verkkosivustojemme käyttöäsi sekä parantamaan käyttäjäkokemustasi, kun vierailet verkkosivustoillamme. Evästeillämme kerättyjä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseesi tai mainosten lähettämiseen sinulle sähköpostitse tai postitse. Tarkoituksemme ei myöskään ole käyttää evästeitä yksilöidyn mainonnan kohdistamiseen lapsille.

Minkälaisia evästeitä käytämme ja mihin tarkoituksiin?

Teknisesti välttämättömät evästeet.
Jotkin evästeistämme ovat välttämättömiä, jotta verkkosivustojamme tai niiden tiettyjä ominaisuuksia voidaan käyttää. Tällaisia toiminnallisia evästeitä ei voida kieltää verkkosivustojamme käytettäessä. Näihin kuuluvat evästeet, jotka rekisteröivät, onko käyttäjä sallinut evästeiden käytön verkkosivustoillamme vai ei.

Istuntokohtaiset evästeet ja personointievästeet.
Saatamme käyttää istuntokohtaisia evästeitä mahdollistaaksemme verkkosivustojemme toiminnot, kuten esimerkiksi käyttäjän siirtymisen eri sivujen välillä. Nämä evästeet vanhenevat istunnon päättyessä (esim. kun käyttäjä sulkee selainikkunan). Saatamme myös käyttää evästeitä, jotka säilyvät pidempään, jotta voimme muistaa mieltymyksesi ja valintasi verkkosivustoillamme. Yleensä nämä evästeet eivät säily kahta vuotta kauempaa.

Analyysievästeet.
Saatamme käyttää analyysievästeitä parantaaksemme verkkosivustojemme toimintakykyä keräämällä tietoja siitä, kuinka paljon vierailijoita sivustolla käy, mistä he siirtyvät sivustolle ja kuinka he sivustoa käyttävät (esim. millä sivuilla vierailijat eniten käyvät). Tähän tarkoitukseen voimme käyttää seuraavien palveluntarjoajien työkaluja ja niihin liittyviä evästeitä:
Google Analytics : lue Google Analyticsin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.
Omniture : lue Omnituren tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.
ThisMoment : lue ThisMomentin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.

Sosiaalisen median evästeet.
Saatamme sisällyttää verkkosivustoillemme ominaisuuksia kolmansien osapuolien sivustoilta, erityisesti tietyistä sosiaalisista medioista. Näissä ominaisuuksissa on joskus komentoja tai muita elementtejä, jotka voivat lukea, ja joskus asettaa, laitteellesi noiden kolmansien osapuolien evästeitä. Tällaiset evästeet saattavat mahdollistaa kohdistetun mainonnan. Vaikka meillä ei ole käyttöoikeutta tällaisiin evästeisiin tai niiden keräämiin tietoihin emmekä niitä hallitse, koska me operoimme ainoastaan Nissanin verkkosivustoa, haluamme kuitenkin kertoa sinulle näistä elementeistä ja pyytää suostumuksesi niiden käyttöön. Lisätietoja saat alla olevasta mahdollisten sosiaalisten medioiden evästeluettelosta.

Facebook.
Sivustoillamme saattaa olla seuraavia Facebook-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa Facebook-evästeitä:
Facebookin Tykkää-painike (käyttäjä voi painikkeen avulla tykätä kohteesta Facebookissa)
Facebookin Kirjaudu-painike (käyttäjä voi kirjautua Facebook-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tilinsä kautta)
Jaa Facebookissa -painike (käyttäjä voi jakaa kohteen Facebookissa)
Facebook Social Graph -sovellus (verkkosivustomme voivat tuoda sivustoille Facebookista ominaisuuksia, kuten käyttäjäprofiilikuvia ja julkisia Facebook-julkaisuja)
Lue Facebookin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.
Lue Facebook-evästeitä koskevia lisätietoja napsauttamalla tästä.

YouTube ja Google.
Verkkosivustoillamme saattaa olla seuraavia YouTube- tai Google-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa YouTube- tai Google-evästeitä:
YouTube-videosoitin (mahdollistaa YouTube-videoiden katsomisen verkkosivustoillamme)
YouTube-tilille kirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua YouTube-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa DEC:n kanssa tilinsä välityksellä)
Googlen +1-painike (käyttäjä voi liittää kohteen Google+-tiliinsä)
Googlen sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Google-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tilinsä kautta)
Lue Googlen tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä (koskee myös YouTubea).

Twitter.
Verkkosivustollamme saattaa olla seuraavia Twitter-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa Twitter-evästeitä:
Twitterin sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Twitter-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tilinsä kautta)
Jaa Twitterissä -painike
Lue Twitterin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.

Flickr.
Verkkosivustollamme saattaa olla seuraavia Flickr-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa Flickr-evästeitä:
Flickrin sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Flickr-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tilinsä kautta)
Lue Flickrin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.

Instagram.
Verkkosivustoillamme saattaa olla seuraavia Instagram-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa Instagram-evästeitä:
Instagramin sisäänkirjautuminen (käyttäjä voi kirjautua Instagram-tililleen ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme kanssa tilinsä kautta)
Lue Instagramin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.

Pinterest.
Verkkosivustoillamme saattaa olla seuraavia Pinterest-toimintoja, jotka voivat lukea tai asettaa Pinterest-evästeitä:
Pin it -painike (käyttäjä voi pinnata kohteen Pinterest-sivulleen)
Lue Pinterestin tietosuojakäytäntö napsauttamalla tästä.

Palaa alkuun